Český ranč

Osteodynamika

Osteodynamika  je terapie, která propojuje tři metody, a to Dornovu metodu, kraniosakrální osteopatii a osteopatii, též je součástí i ošetření lymfatického systému. Dokáže ovlivňovat postavení kostí v těle z vnějšku, s použitím terapeutova tlaku a pohybu, ale zároveň dokáže ovlivnit stav fascií a ovlivnit funkci těla na buněčné úrovni. Propojením technik dochází k rychlejší úlevě pacienta, k čemuž také pomohou baňky, které se přikládají v oblasti zad a rychlejší regeneraci organismu a rychlejšímu návratu k normálu.

Kontakt:

Ing. Kateřina Boskovská DoTh.

721 244 922

Dornova metoda

Dornova metoda se cíleně zaměřuje na biomechaniku kloubních spojení a ošetření mechanických posunů v kosterním aparátu. Využívá pohyb pacienta a terapeutický tlak rukou.

Kraniosakrální osteopatie

Kraniosakrální terapie řeší fyzické i psychické bloky v těle. K řešení těchto stavů využívá pohyb, který se odehrává uvnitř těla, což je pohyb mozkomíšního moku a pohyb tkání.

Osteopatie

Osteopatie se zabývá celým systémem opěrného aparátu, který umožňuje pohyb těla.Tento systém tvoří kosti, klouby, vazy a ostatní pojivové tkáně, zejména fascie (povázka). Nápravou vzájemných poměrů se navozuje rovnováha a správná funkce organizmu.

Žeský ranč - Osteodynamika
Český ranč - Osteodynamika

Princip a použití Osteodynamiky

Zcela zásadní je použití tlakové síly, kterou vytváří terapeut na postižené místo a tkáně. Tento tlak je malý, ale působí delší čas. Toto umožní změnu vzorců. Při terapii se dá ovlivnit nejen:

 • špatné postavení kostí,
 • stažené, slepené a nepohyblivé fasciální struktury,
 • hydratace,
 • zatuhlá místa po úrazech,
 • povolení jizev po operacích či porodech.

Pro tuto terapii je nejdůležitější umění palpace-hmatu a citlivosti. Terapeut působí pomocí rukou na ošetřované části těla podle daného schématu (metodiky). Řídí se pravidly přírody a biomechaniky a nenásilně manipuluje s opěrným aparátem. Terapie probíhá vždy za pomalého pohybu ošetřovaného. Tento pohyb může být aktivní (vytvořen pacientem) nebo podle potřeby pasivní (vytvořen terapeutem).

Terapeut respektuje projevy pacienta, které mohou vyplývat z tkáňové paměti, a je zdrojem opory. Tímto terapeutickým přístupem se zvyšuje a prohlubuje účinek probíhajících procesů, které terapeut dokáže zachytit a pomůže pacientovi jimi projít.

Pro koho je osteodynamika vhodná?

Ošetření pomocí této jemné manuální techniky je možné provádět od narození až do vysokého věku. Míra tlaku a rozsah pohybu při terapii se vždy přizpůsobuje věku a aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta.

Osteodynamika je vhodná jako preventivní ošetření i jako terapie, která ošetřuje mechanické blokády kloubů a nesprávnou funkci pojivových  tkání, které vznikly jako následek přetížení nebo traumatu.

Český ranč - Osteodynamika
Český ranč - Osteodynamika

Kontraindikace metody

Jako u všech manuálních technik je potřeba respektovat omezení, která jsou způsobena vážným onemocněním nebo poškozením organismu. V některých případech je možné ošetření se zvýšenou opatrností, některé nemoci však ošetření zcela vylučují. Mezi tato onemocnění patří:

 • akutní bakteriální či virové onemocnění,
 • akutní zánětlivé stavy,
 • horečka,
 • rakovina,
 • poškození kůže – rány, vředy, čerstvé jizvy,
 • akutní výhřez ploténky s velkou bolestivostí,
 • náhlé a neobvyklé změny zdravotního stavu,
 • bezprostředně po úraze bez předchozího vyšetření lékařem.

Průběh terapie

 1. Seznámení se s osteodynamikou.
 2. Vypsání karty pacienta.
 3. V případě terapie na Českém ranči nahřátí v infrasauně.
 4. Samotná terapie.

Informace a objednávky

Ing. Kateřina Boskovská DoTh.

Ceník

Při terapii mimo provozovnu si účtuji náhradu cestovného 10 Kč/km.